SEO optimizacija teksta sa WDF*IDF

WDF*IDF je nasljednik keyword density-a, saznajte kako formula glasi i kako je došlo do iznalaska iste. Više detalja na http://www.seo.ba/blog/video/seo-optimizacija-teksta-sa-wdfidf-formulom/

Related Article: SEO in Seattle

Write a Reply or Comment